Vår Arbetsmetod

Så här jobbar vi

Vår erfarenhet av projekt med produkter som är sammansatta av olika material och tillverkningsmetoder har gett oss en bred kunskap och ett stort kontaktnät.

Vi arbetar med en mängd olika material såsom plast, plåt, stål, aluminium, trä mm. Vi hjälper dig använda rätt material och rätt tillverkningsmetod med hänsyn till de krav din produkt skall uppfylla.

Vi utformar din produkt efter ditt företags förutsättningar och möjligheter.

Med vår kunskap om tillverkning och produktion är våra konceptlösningar förankrade i verkligheten och steget från skiss till produktionsunderlag går smidigt.

Vi tar fram konceptlösningar med hjälp av CAD bilder och enkla funktionsmodeller.

Ni är med och påverkar utseende och funktionalitet och är med och väljer det koncept som kan ge störst affärsmöjlighet för dig och ditt företag.

När koncept är valt hjälper vi dig att konstruera en så optimal produkt som möjligt för din marknad.

Staffan Holmström

Produktutveckling

Kontaktuppgifter:

Mobil: +46 (0)70-896 46 34
Mail: staffan.holmstrom@prodeva.se

Vill du jobba med oss?